Psikiyatrist Kimdir Ne Yapar?

Psikiyatrist, Refleksleri önlemek ve uyumsuzluğa neden olmak için bireylerde görülen ruhsal ve nörolojik bozuklukları teşhis ve tedavi eden tıp uzmanlarına denir. Bir psikiyatrist, söz konusu zihinsel veya nörolojik bozukluğun mümkün mertebe kontrol altında tutulabilmesi için ilaç yazma yetkisine de sahiptir.

Tüm işlevler gibi, insan varlığını şekillendiren işlevler de hem fiziksel hem de dış koşullardan etkilenir. Vücuttaki ve dış çevredeki değişikliklerin ruhsal bozuklukların gelişimi üzerindeki etkisinin büyüklüğü hastalığa göre değişir. Örneğin, beyin tümörleriyle ilişkili psikiyatrik bozukluklar en çok fiziksel faktörlerden etkilenirken, anormal deneyimlere tepki şeklinde ortaya çıkmakta olan psikolojik travmayı dış faktörler belirler.

Psikiyatrist olmak için önce altı yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamlamanız gerekir. Bu altı yıllık eğitimden sonra psikiyatri alanında dört yıllık uzmanlık eğitimi gerekmektedir. Ancak 10 yıllık temel eğitimden sonra psikiyatrist olmak mümkündür.

Psikiyatristlerin Görevleri Nelerdir?

Psikiyatrist görevleri ise:

  • Hasta şikayetlerini dinler,
  • Bir hastanın tıbbi geçmişi hakkında ayrıntılı bilgileri yakalar ve hasta bilgi formlarına eklenmesini gerçekleştirir,
  • Hasta muayenesi,
  • Anksiyete bozuklukları, depresyon, panik bozuklukları, şizofreni ve benzeri duygu durum bozuklukları ve bağımlılıkların tanı ve tedavisi için gerekeni yapma,
  • Laboratuvar bulgularına ve sonuçlarına bağlı olarak hastalığın teşhisi, tedavisi ve izlenmesi için verilerin yorumlanması ve değerlendirilmesi,
  • Yeme bozukluklarını, uyku bozukluklarını vb. teşhis ve tedavi eder,
  • İlaç tedavisi dışındaki hastalara psikoterapi uygulanmasını gerçekleştirir.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Psikiyatrist Kimdir Ne Yapar?

Psikiyatri ve Psikolog Arasındaki Fark Nedir?

Psikiyatri Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Psikiyatri Raporu

Psikiyatri Randevu

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri Ne Yapar?

Psikiyatri İlaçları

Psikiyatri Hangi Hastalıklara Bakar?

Psikiyatri Doktoru

Psikiyatrik Bozuklukların Tedavisi

Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde, bozukluğun özelliklerine göre çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Vücuda doğrudan uygulananların (tıp, elektrokonvülsif terapi vb.) yanı sıra kişilerin duygusal ve entelektüel özelliklerini veya ilişki değişkenlerini (psikoterapi) hedef alan yöntemler  de iş profilimizde yer almaktadır. Bu yöntemler sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.

Psikiyatrist olmak isteyenler bilmelidir ki psikiyatrik bilgi ve uygulama bilimsel kanıtlara dayandırılmalıdır. Son zamanlarda, beyin hakkında bilgide bir artış oldu. Bu durum tedavi yöntemlerinde geçmişe göre hızlı değişimlere yol açmıştır. Ancak yeni terapötiklerin ve deneysel araştırmalardan çıkan yeni ilaçların uygulamaya ulaşabilmesi için bunların bilimsel ve etik olarak tanımlanmış bir süreçten geçerek etkinliklerini kanıtlamaları ve profesyonel dünya tarafından kabul görmeleri gerekmektedir.

İstanbul Psikiyatri Doktorlarına aşağıda yer alan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

doktor bul