Psikiyatri Ne Yapar?

Psikiyatri ne yapar sorusuna bakıldığında öncelikle psikiyatristlerin 6 yıllık tıp eğitimlerini tamamladıktan sonra uzmanlık alanı olarak ruh sağlığını ve ruh hastalıklarını seçtiklerini belirtmekte fayda var. Psikiyatristlerin ilgili muayeneler sonucunda tanı koyma ve buna ek olarak tanıya uygun nitelikte ilaçlar yazma yetkileri bulunmaktadır. Psikiyatrik problemlerin tespit ve tanı aşamalarında bilimsel tıbbı temeller ve gerçekçi yaklaşımlar esas alınır. Tüm bunlar neticesinde de problemler en doğru ve en ideal şekilde tanımlanmış olur. Psikiyatrik problemlerin çözülebilmesi aşamasında tamamı ile kanıta dayanan çözümler üretiminin ilke edinmesi bir hayli önem arz eder.

Psikiyatristlerin Sorumlulukları Nelerdir?

Psikiyatri görevleri; düzenli görüşmeler, ideal gözlemler ve de fiziksel muayenelere bağlıdır. Psikiyatristlerin görev ve sorumlulukları ise:

 • Hastalıkların teşhisi için veri takibi yapmak ve verileri doğru kullanmak,
 • Teşhis konulduktan sonraki süreç için uygun ilaçların reçete edilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • İdeal tedavi planları geliştirmek ve seansları bu doğrultuda ayarlamak,
 • Kriz durumlarında soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunabilmek,
 • Klinik dokümantasyonların tamamlanmasını doğru bir yöntem ile ve zamanında gerçekleştirmek.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Psikiyatrist Kimdir Ne Yapar?

Psikiyatri ve Psikolog Arasındaki Fark Nedir?

Psikiyatri Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Psikiyatri Raporu

Psikiyatri Randevu

Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri İlaçları

Psikiyatri Hangi Hastalıklara Bakar?

Psikiyatri Doktoru

Psikiyatristlerin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

 • Bir muayenehane açılması durumunda tıbbi uygulama izni,
 • DEA kaydının mevcut olması,
 • Mevcut DSM standartları hakkında iyi bilgi ve yeterlilik,
 • Risk değerlendirme araç ve tekniklerine aşinalık,
 • Genel psikiyatrik ilke ve uygulamalar hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,
 • Tedavi sonuçlarının takip edilip izlenmesi ve bu doğrultuda ihtiyaca göre yeni kararlar alınması,
 • Hasta ile etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurulabilmesi
 • Hastaların duygu durum dengesini bozan kimyasal etkilerin gözlemlenmesi ve gerekli desteğin sağlanabilmesidir.

Psikiyatristlerin Baktığı Hastalar

Psikiyatrik bozuklukların teşhisi, kişiyle başlayan davranışsal ve duyuşsal bozukluklarla başlar. Tanı koymak için öncelikle hasta bir doktor gözetiminde bir süre gözlemlenmelidir. Hastalığın erken evrelerinde teşhis edilmesi çok önemlidir. Hastaların bulunduğu şikayetler kapsamında tanı ve tedavi süreci psikiyatristler tarafından ideal şekilde yürütülür.

Psikiyatri baktığı hastalıklar konusuna gelince, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, dikkat eksikliği, anksiyete bozuklukları, panik bozukluğu ve bipolar bozukluğu gibi pek çok ruh sağlığı hastalıkları psikiyatristlerin görev alanını oluşturur.

İstanbul Psikiyatri Doktorlarına aşağıda yer alan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

doktor bul