Psikolog Nedir?

Psikolog nedir diye bakıldığında psikolog kelime anlamı olarak ruh bilimci anlamına gelmektedir. Psikologlar, grupların veya bireylerin davranışlarını veya tutumlarını inceler. Öğrendiğiniz bilgi ve becerileri, nedenini açıklamak için kullanır ve çözümler bulmaya çalışır. Psikologlar; hapishaneler, klinikler, hastaneler, mahkemeler, adli tabipler, okullar ve fabrikalar dahil olmak üzere çeşitli alanlarda çalışabilirler.

Psikolog Kimdir?

Psikolog kimdir sorusuna bakıldığında bir psikolog, tercihen bir üniversitenin edebiyat fakültesinin psikoloji lisans bölümünde 4 yıllık eğitimini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, psikolojinin bir alt alanında uzmanlaşabilir ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuzda başvurabileceğiniz kişidir.

İnsan vücudu her daim zihinsel ve de fiziksel birçok işlevi olan bir sistemdir. Bazı insanlar için neredeyse herkesin fiziksel veya duygusal desteğe ihtiyacı vardır. Klinik psikologlar, danışanların zorluklarının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için yaygın olarak psikoterapi adı verilen tedavileri kullanır.  İlaç ve psikoterapi, genel bir şifa programının bileşenleri olarak uygulanarak ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağına profesyonel bir psikolog ve danışan birlikte karar verir.

Psikolog Ücretleri

Psikolog Randevu

Psikolog mu Psikiyatri mi?

Psikolog mu Psikiyatri mi İlaç Yazar?

Psikolog İş İlanları

Online Terapi

Online Psikolog

Psikologların Çalışma Alanları

Psikologların çalışma alanları tamamı ile beyin ve davranış arasındaki ilişkiye göre belirlenir. Buna ek olarak çevre ve davranış faktörleri de psikologların çalışma alanlarını belirler. Psikologlar tüm bunları almış oldukları eğitim çerçevesinde irdeler, kontrol eder ve güncel bilgilerin sunulmasını gerçekleştirir. Psikoloji oldukça geniş bir alanı kapsamakta olduğu için ve tamamı ile insan hizmetli bir meslek olduğu için psikologların çok geniş çalışma alanları vardır.

Psikologlar kurumlara ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir, gerekli araştırmaları yapar. Hapishanelerde, kliniklerde, hastanelerde ve mahkemelerde psikologlara her zaman ihtiyaç vardır.

Psikologların Görevleri

Psikologların görevleri noktasında psikologların pek çok görevi vardır. Bunlar ise:

  • Doğru sorular ile danışanı yönlendirir.
  • Konuşma bozukluğu olan kişileri konuşma terapisi ile tedavi eder.
  • Hasta bilgilerinin gizliliği kurallarına uyar ve seans sırasında almış olduğu tüm notları gizli tutar.
  • Herhangi bir şekilde ilaç yazma yetkisine sahip değildir. Bu nedenle gerektiğinde konsültasyon için kişileri psikiyatristlere yönlendirir.
  • Problemlere uygun terapi uygulamalarını gerçekleştirir.
  • Tüm fobilerin nedenleri ile ilgili araştırmalar yapar.

İstanbul Psikologları bilgilerine aşağıda yer alan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

doktor bul