Nöroloji Kulak Çınlaması

Nöroloji kulak çınlaması noktası ile de ilgilenmekte olan bir bilim dalıdır. Çünkü kulak çınlaması durumu her ne kadar birbirinden farklı pek çok faktöre bağlı olarak gelişse de denge siniri ve işitsel sinir kulak çınlaması ile beyin arasındaki bağlantıyı oluşturur.

Kulak çınlaması, dış uyaranlar olmadan hoş olmayan seslerin algılanmasıdır. Toplumda son dercee yaygındır. Hastalar kulak çınlamasından çok rahatsız olurlar ve zamanla uyku düzenleri bozulur ve uykuları boyunca kulak çınlaması yaşarlar. Bu zorlu süreç hastaları üzmekte ve yaşam kalitelerini etkilemektedir. Hastalar doktordan doktora gider ve testler başarısız olduğunda basit ilaçlarla evlerine gönderilir.

Bir kişinin algısal hatalarını düzelten tedaviler kulak çınlamasını durdurur veya büyük ölçüde azaltır. Tinnitus, iç kulak hücrelerinde bir tür kalıcı veya kısmi hasardan kaynaklanır. Bu hasar, sesin beyne iletilmesinde veya var olmayan seslerin algılanmasında hatalara neden olur. Sessiz seslerin algılanmasıdır.

Nöroloji Nedir?

Nöroloji Ne Demek?

Nöroloji Doktoru

Nöroloji Çocuk Doktoru

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Bazı durumlarda kulak çınlaması tehlikeli olabilir. Tinnitus aniden ortaya çıkarsa tehlikeli olabilir, hızla ilerler ve kulak çınlamasına bağlı baş dönmesi, işitme kaybı, baş ağrısı ve denge sorunları gibi sorunlara neden olur.

Beyin sapındaki sekizinci sinire vestibulokoklear sinir (denge siniri ve işitsel sinir) adı verilir ve o bölgedeki sinir kılıfında tümörler gelişebilir. Beyinde oluşan bazı tümörler erken dönemde kulak çınlamasına neden olabilir. Tek taraflı kulak çınlaması olan bir kişide de işitme kaybı meydana geliyorsa, neoplastik lezyonlar için değerlendirilmeli ve bu doğrultuda nöroloji kulak çınlaması tedavisi uygulanmalıdır.

Çınlamaya Sebep Olan Tümörler

8, kranial sinir olarak bilinen statik ses (denge duyma) sinirinin hemen yanında çalışan 7. kranial sinir olarak bilinen fasiyal sinir, beyin sapından kulaklara çıkar ve ciddi tümör etkilerine maruz kalabilir. Bu bölgedeki en iyi bilinen ve en önemli tümör, 8. sinir kılıfından köken alan ‘akustik nöroma’ veya ‘schwannoma’ adı verilen iyi huylu bir tümördür. Bu tümörler, beyin sapı ile beyincik arasındaki köşede ortaya çıktıkları için “köşe tümörleri” olarak da adlandırılırlar. Genellikle tek taraflıdırlar. Ancak nadir görülen kalıtsal sendromlarda bilateral olabilir. Bu durumlarda nöroloji tedavileri erken teşhis ile birlikte direkt geliştirilir.

İstanbul Nöroloji Doktorlarına aşağıda yer alan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

doktor bul