Nöroloji Doktoru

Nöroloji doktoru, cerrahi müdahale gerektirmeyen beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibini ele alır. Uzman nörologlar, sinir sistemi, beyin, omurilik (omurilik) ve periferik sistemleri oluşturan bozuklukları teşhis etmek ve tedavi etmek için disiplinler arası bir yaklaşım kullanır. Kas, sinir, kan damarı ve beyin hastalıklarıyla ilgilenen hekimlere nörolog denir. Ayrıntılı bir tıbbi öykü aldıktan sonra, nörolog bozukluğu teşhis etmek için fizik muayene yapacaktır. Gerekirse nörolojik muayeneye ek olarak laboratuvar testleri ve radyografik görüntüleme kullanılır.

Nöroloji Doktoru Tarafından Gerçekleştirilmekte Olan Testler

Nöroloji doktoru görevleri noktasına bakıldığında çeşitli sinir sistemi bozukluklarının teşhisi, tedavisi ve takibi ile ilgilenen nöroloji uzmanları, bu bozuklukları teşhis etmek ve tedaviyi izlemek için gerekli olduğunda nöroloji kliniklerinde çeşitli testler yaptırmalıdır. Nörologlar tarafından yapılan testlerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

  • EEG: Beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçmek için yapılan EEG (elektroensefalografi), epilepsi, uyku bozuklukları, bilinç kaybı ve birçok kas ve sinir rahatsızlığında kullanılır. Beyin aktivitesi, başın yüzeyine elektrotlar takılarak ölçülür.
  • EMG: Elektromiyografi olarak da adlandırılan EMG, sinirler arasındaki ve sinirler ve kaslar arasındaki elektriksel aktiviteyi ölçerek işlevlerini değerlendiren bir tanı prosedürüdür. Lomber ve servikal herniasyon, polinöropati, tuzak nöropatisi ve ALS gibi motor nöron hastalıklarını teşhis etmek için kullanılır.
  • Polisomnografi: Uyku bozukluklarının tespit edilmesini gerçekleştirmek amacı ile uygulanır. Göz hareketlerini, solunum aktivitesini, kas aktivitesini, kandaki oksijen seviyesini ve beyin dalgalarını ölçen polisomnografi, bir uyku laboratuvarı test yöntemidir.
  • Uyarılmış potansiyeller: Somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller (SSEP), görsel uyarılmış potansiyeller (VEP) ve işitsel uyarılmış potansiyeller (BAEP) olarak adlandırılan testler, vücudun bazı bölgelerinden yayılan elektrik akımlarına sinir sisteminin tepkisini ölçer.

Nöroloji Nedir?

Nöroloji Ne Demek?

Nöroloji Kulak Çınlaması

Nöroloji Çocuk Doktoru

Nöroloji Doktorlarının Görev Tanımı

Nöroloji doktorunun görev tanımı, beyin ve de sinir sistemini etkilemekte olan tüm hastalıkların tanısının ve tedavisinin gerçekleştirilmesidir. Hem devlet hastanelerinde hem de diğer özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alabilmekte olan nöroloji doktorlarının pek çok görevi bulunur. Tedavi yöntemlerini en ideal seviyede gerçekleştirmek, nörolojik ilaçların reçete edilmesini gerçekleştirmek ve cerrahi işlem durumlarında ilgili doktorlara hastayı yönlendirmek nöroloji doktorunun görevidir.

İstanbul Nöroloji Doktorlarına aşağıda yer alan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

doktor bul