Nöroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji bölümü, kan damarları, beyin, kas ve sinirleri içermiş olan sinir sistemi bozukluklarını ve bu organların başka organlar ile iletişimini sağlayan sinir ağlarındaki işleyişi ve kaslarla birlikte koordineli olarak çalışıp çalışmadığı ile ilgilenen tıp dalıdır.

Sinir sisteminin bir bölümünde bir şeyler ters gittiği durumlarda nöroloji bölümüne başvurulur. Beyin, omurilik ve periferik sinir sisteminde gelişen ve cerrahi müdahale gerektirmeyen hastalıkların tedavisi nöroloji bölümü tarafından yapılır.

Nöroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Nöroloji bölümünün baktığı hastalıklar şu hastalıklara bakar;

– Baş ağrılarının hepsi(Migren, kronik baş ağrısı, gerilim ve küme ağrıları)

– Epilepsi, sara

– Damar tıkanıklığı, baloncuk, kanama ve damar anomalilerinden kaynaklanan hastalıklar (felç, beyin- damar rahatsızlıkları veya inmeler)

– Alzheimer ve başka bunamalar (beyin suyu basıncı çoğalması bunamaları, vitamin ve hormon eksikliğine bağlı bunamalar gibi unutkanlıklar)

– Multiple Skleroz ve beynin başka yangısal rahatsızlıkları,

– Kas rahatsızlıkları,

– Baş dönmesi,

– Beyin enfeksiyonu,

– Omurilik rahatsızlıkları,

– Yüz felci,

– Sinir sıkışması,

– Uyku ile alakalı bozukluklar,

– Hareket bozuklukları, İstemsiz hareketler

– Boyun, bel fıtığı ve ağrısı,

Nörolog Nedir?

Nörolog, sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktorudur. Nörologlar altı yıllık tıp eğitiminden sonra Nöroloji alanında uzmanlaşmaktadır.

Nöroloji Bölümünde Yapılan Testler Nelerdir?

Nörolojik hastalıkların teşhisinde ve takibinde sinirsel iletileri ölçen tetkiklere ve görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Bu yöntemler ise şunlardır;

-Uyku bozukluklarının tanısında kullanılan Polisomnografi (Uyku Tetkiki) testi yani uyku testi gerek hastanede gerek evde uygulanır.

-Epilepsi ve bazı diğer hastalıkların teşhisinde ve takibinde kullanılan EEG (Çocuk-Büyük, Uyku-Uyanıklık) testi.

-Elektromyelografi (EMG) testi sinirler ve sinirler-kaslar arasındaki bağlantılardaki bozuklukları ölçmeye yarayan bir elektrofizyolojik test olup nöroloji uzmanları

tarafından uygulanır.

– Bazı hastalıkların tanısında kullanılan SSEP (Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyel), VEP (Vizüel Uyarılmış Potansiyel), BERA (İşitsel Uyarılmış Potansiyel) gibi testler belli bölgelerden verilen elektrik akımınına sinir sisteminin yanıtı ölçülerek yapılır.

Nöroloji doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul