Kardiyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar ?

Kardiyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar ? Kalp ve kalp damarlarına ait hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir.

Kardiyoloji bölümü daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olarak hizmet vermekte iken günümüzde ayrı bir anabilim dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kardiyoloji uzmanları yani kardiyologlar kalp krizi, kalp ritim bozuklukları, kalp yetmezliği, tansiyon yüksekliği gibi hastalıkları tedavi eder.

Kardiyologlar açık ameliyat yapmaz. Fakat kasık veya el bileği atardamarı aracılığıyla kalbe ulaşarak kalp damar tıkanıklarının tanısını koymak, stent, balon anjiyoplasti gibi işlemlerle tedavi etmek amacıyla girişimsel yöntemleri kullanır.

Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Arasındaki Fark Nedir?

Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi tamamen farklı bölümlerdir ve baktıkları rahatsızlıklar da farklıdır. Kardiyoloji, kalp rahatsızlıklarının tanısının ilk defa konulduğu bölümdür. Kardiyoloji bölümü tarafından konan tanıdan sonra ise tedavi süreci başlar. Bu süreçte ilaç ve benzer yöntemler uygulanır. Eğer bunlar işe yaramaz ya da direkt cerrahi müdahale gerekirse hastalar kalp damar cerrahisi bölümüne yönlendirilir. Kalp ile ilgili cerrahi işlemler kalp damar cerrahisi bölümünde yapılır.

Kardiyoloji Bölümünün Baktığı Hastalıklar

Kardiyoloji bölümünün baktığı hastalıklar şunlardır;

-Hipertansiyon

-İskemik kalp hastalıkları

-Aterosklerotik koroner arter hastalığı

-Akut koroner sendromu

-Anjina pektoris

-Trisküspit stenozu

-Endokart hastalıkları

-Aort, mitral, pulmoner ve triküspit kapaklar dahil kalp kapaklarının bozuklukları

-Kardiyomiyopati (miyokardın bozulması) ve miyokard rüptürü gibi miyokard (kalp kasları) bozuklukları

-Perikardiyal efüzyon, perikardiyal efüzyon ve perikarditi içeren perikard (kalbin dış astarı) bozuklukları.

-Pulmoner yetmezlik

-Pulmoner stenoz

-Kardiyak tümörler

-Primer tümörler

-Periferik arter hastalıkları

-Kardiyak arrest

-Wolf Parkinson White Sendromu

-Atriyal miksoma

Kardiyoloji Hangi Testleri Yapar ?

Hekim, hastasını dinleyip muayenesini yaptıktan sonra eğer kalp yetersizliğinden şüphelenir ise aşağıdaki testlerden bir ya da birkaçını isteyebilir.

-Elektrokardiyografi (EKG)

-Göğüs Röntgeni

-Kan Tahlilleri

-Ekokardiyografi (EKO)

-Efor testi

-Kalp sintigrafisi

-Holter testi

-Kalp bilgisayarlı tomografisi

-Kalp MR’ı (manyetik rezonans görüntüleme)

-Koroner anjiyografi & kalp kateterizasyonu

Kardiyoloji doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul