Hemotoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Kan, kan oluşturan organları ve kan hastalıklarını hematoloji bölümü inceler.

Hematolojiye kan bilimi de denilmektedir. Anemi, kanama bozuklukları, kemik iliği yetersizlikleri, lösemi, lenf kanseri ve hemofili gibi kalıtsal geçişli kan hastalıkları hematoloji alanının uzmanlığındadır.

Hemotolojik Hastalıklar

Hematolojide en çok kansızlık, Akdeniz anemisi ve lösemi ile karşılaşılır. Diğer hemotojik hastalıklar ise şunlardır;

-Polisitemi veya aşırı kırmızı kan hücresi üretimi

-Myelofibroz

-Lösemi

-Hemofili, idiyopatik trombositopenik purpura ve Von Willebrand hastalığı gibi trombosit ve kanama bozuklukları

-Miyelodisplastik sendromlar

-Talasemi ve orak hücre hastalığı gibi hemoglobinopatiler

-Multipl miyelom

-Von Willebrand hastalığı,

-Malign lenfomalar

-Kan nakli

-Kemik iliği kök hücre nakli

Hematolojik Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Genel olarak kan hastalıklarının belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

-Çabuk yorulma

-Sık enfeksiyon geçirme, ateş

-Kanamanın uzun süre durmaması

-Hafif travmalarda dahi kanama

-Kanamalı yaralanmalarda pıhtılaşma güçlüğü

-Dengelenmeyen ateş

-Boyun, koltuk altı veya kasıklarda beze varlığı

-Bacağın tamamında ya da diz altında aniden gelişen ağrılı ödem.

Hematoloji Testleri

Hematoloji testleri şunlardır;

-Hemogram (Tam Kan Sayımı) Testi,

-Sedimentasyon Testi,

-Koagülasyon Testi

Hematolog nedir?

Kan hastalıkları ve kemik iliğinden kaynaklanan kanserleri inceleyen ve tedavisiyle uğraşan uzmana hematolog denir.

Hematolojinin Alanına Giren Hastalıkların Teşhisi

Hastalığın belirlenmesi için ilk olarak anamnez ve fizik muayene yapılmaktadır. Bulgular ışığında doktorun gerekli gördüğü testler ve radyolojik görüntülemeler yapılır. Bu testler genel olarak kan hücreleri ve hemoglobin miktarının ölçümü için kan sayımı şeklindedir.

Hematolog doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul