Göğüs Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Göğüs cerrahisi bölümü, göğüs kafesinin içinde ki kalp ve büyük damarlar haricinde akciğer ve onu çevreleyen yapıların hastalıklarını cerrahi yöntemlerle tedavi eder.

Vücudun boyun ile karın arasında kalan alanı göğüs olarak adlandırılır. Göğüs Cerrahisi, bu alandaki organ ve yapıların cerrahi işlem gerektiren hastalıkları ile ilgilenir.

Göğüs kafesi içinde bulunan Kalp ve Damarlar “Kalp ve Damar Cerrahisi” uzmanlık alanına girer. Bu nedenle kalp ve hastalıkları ile Göğüs Cerrahisi ilgilenmez.

Göğüs Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

-Akciğer kanseri ve akciğer zarı kanseri
-Nefes borusu tümörleri ve nefes borusu daralmaları
-Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
-Diyafram’a komşu organların fıtıklaşmaları
-Benign hastalıklar ve akciğer tümörleri
-Göğüs travmaları (bıçaklanma, kurşunlanma veya trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle oluşan kırıklar, kanamalar veya organ yaralanmaları)
-Amfizem için akciğer hacim küçültme ameliyatı
-Yemek borusu kanseri
-İyi huylu özofagus hastalıkları (aklaziler, iyi huylu tümörler ve darlıklar)
-Göğsün şekil bozuklukları (İçe çökük veya dışa çıkık göğüs kafesi)
-Gastroözofageal reflü
-Mediastinal tümörler ve hastalıklar (myastenia gravis’in cerrahi tedavisi dahil)
-Mezotelyoma
-Plevral hastalıklar (pnömotoraks, enfeksiyonlar ve plevral efüzyonlar dahil)
-Göğüs duvarı tümörleri
-Hiperhidroz için sempatektomi (aşırı terleme)
-Diyafram felci için plikasyon
-Hava yolu daralması için trakeal rezeksiyon veya stent yerleştirilmesi
-Akciğerin son dönem hastalıkları için akciğer nakli

Göğüs Cerrahisi doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul