Diş Apsesi

Bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle meydana gelen apse, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde iltihaplı sıvı birikmesidir. Vücudun her yerinde gelişebilen apse, en fazla cilt yüzeyinde ve dişlerde görülür. Ancak  Diş Apsesi en sık karşılaşılan apse türüdür.

Bakteri vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi etkilenen bölgeye enfeksiyonla savaşmak için beyaz kan hücreleri gönderir. Beyaz kan hücreleri bakterilere saldırırken irinle doldurulan bir boşluk oluşturarak apseye neden olur. Kalp sağlığını da yakından ilgilendiren apseler düzenli ilaç tedavisiyle yok edilebilir.

Diş apseleri çok şiddetli ağrılara ve yanakta şişmeye neden olmaktadır. Zamanla, apse patlar ve irin dışarı akar. Apse yerleşip irin oluşur oluşmaz, o bölge yarılırsa, ağrı ve olayın ilerlemesi önlenmiş olur. İrin oluşmadan ve apse yerelleşmeden yarmak veya iğneyle delmek gereksizdir, çünkü apse yayılır. Diş apsesinin tedavisi ihmal edilirse ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

İki yöntemle abse gelişimi önlenebilir.Antibiyotik kullanmak veya o bölgede kan akımını artırmak için apse alanını dinlendirip sıcak tutmak. Ancak küçük bir apsede olsa doktorun fikrini almak sağlık açısından oldukça önemlidir.

Diş Apsesi Nedenleri Nelerdir?

Diş apsesi çoğunlukla diş kökünde veya çevresinde gelişen bir enfeksiyondur. Başlıca nedenleri ise şunlardır;

-Diş çürümeleri gibi diş minelerinde oluşan çatlaklar ,

-Kırık, yontulmuş veya başka yollarla yaralanan diş,

-Diş minesindeki açıklıklar,

-Eskimiş dolgular,

-Diş eti hastalığı,

-Dişlerin bakımında yeterince dikkat etmemek ve özenmemek,

-Günlük diş fırçalama alışkanlığını kazanmamak,

-Diş gıcırdatmaları ,

-Bağışıklık sisteminin bazı hastalıklar sonucunda düşmesi ,

-Önceden başlanan bir diş tedavisinin aksaması da bu dişlerde apse olmasına neden olabilmektedir.

Apse Tedavi Edilmezse Oluşabilecek Olan Komplikasyonlar

Diş apsesi tedavi edilmezse bazı komplikasyonlar oluşabilir. Bu komplikasyonlar şunlardır:

-Diş kaybı

-Kan enfeksiyonu (septisemi)

-Enfeksiyonun yumuşak dokuya ve/veya çene kemiğine yayılması

-Enfeksiyonun vücuda yayılması (beyin apsesi, kalp iltihabı ve zatürreeye yol açabilir)

Diş Apsesi Tedavisi

Apseli dişin durumunu ve enfeksiyonun diğer dişlere yayılıp yayılmadığını saptamak için öncelikle bir diş röntgeni çekilir. Apsenin türüne ve şiddetine bağlı olarak tedaviler uygulanır. Diş apsesi tedavisi antibiyotiklerle ve ilerlemiş olması halinde ameliyatla düzeltilmektedir. Diş apseleri için ise en sık tercih edilen tedavi yöntemi kanal tedavisidir. Apse, genellikle tek seansta tamamen kurutulmaya çalışılır.