Çocuk Nörolojisi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Pediatrik nöroloji ya da gelişim nörolojisi olarak da bilinen Çocuk nörolojisi bölümü, 0-18 yaş arası çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarıyla ilgilenmektedir.

Ağır beyin hasarlarından, geçici felçlere, prematüre ve risk taşıyan bebeklerin nörolojik süreçlerine, iyi veya kötü seyirli epilepsilerden basit bayılmalara, ailevi geçişli nörolojik hastalıklara, baş ağrısına, otistik şikayetlerden davranış bozukluklarına, kas hastalıklarından sinir yaralanmalarına kadar pek çok hastalıkla ilgilenilir.

Çocuk nörolojisi doktorları tarafından takip edilen hastalıklar beyin ve sinir sistemiyle alakalı olduğu için oldukça geniş yelpazede incelenebilir.

Çocuk Nörolojisi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

-Tüm prematüre bebekler, doğumda ve yenidoğan döneminde beyni etkileyebilecek çeşitli sorunlar yaşayan bebeklerin nörolojik yönden izlemi,
-Gelişim basamaklarında gerilik (ince ve kaba motor, dil ve kişisel sosyal alanlar)
-Gevşek bebek (hipotoni)
-Baş ağrısı, migren varyantları
-Baş dönmesi (vertigo)
-Ateşli havale geçirme, katılma nöbeti, ateşsiz havale, nöbeti taklit eden durumlar
-Epilepsi (sara hastalığı)
-Serebral Palsi (beyin felci)
-Zeka gerilikleri ve eşlik eden durumlar
-Otizm
-Konuşma ve lisan bozuklukları
-Uyku bozuklukları
-Doğuştan veya sonradan meydana gelen beyin anomalisi olan çocuklar
-Kas ve kas-sinir bileşkesini tutan hastalıklar
-Periferik sinir sistemini tutan hastalıklar (kalıtsal ve edinsel nöropatiler)
-Hareket bozuklukları
-Nörometabolik hastalıklar
-Kazanılmış becerilerin kaybıyla giden ilerleyici nörodejeneratif hastalıklar
-Dismorfik bulgular gösteren nörogenetik hastalıklar
-Mitokondriyal hastalıklar
-Nörokutanöz hastalıklar

Çocuk Nöroloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Temel tıp eğitimleri tamamlamasının ardından Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek Pediatri (çocuk sağlığı ve hastalıkları) bölümünde eğitim görmeye hak kazanmaları 4 yıl boyunca devam eden bu uzmanlığın ardından Pediatrik Nöroloji alanında 3 senelik yan dal eğitimi almaları gerekir.

Çocuk Nöroloji Bölümünde Muayene Nasıl Yapılır?

Çocuk nöroloğu, bu hastalıklar yönünden başvuran bebek veya çocuğu ailesi ile birlikte değerlendirmeye alır. Doktor aileden hastalık veya belirtilerle ilgili hikayeyi dinleyerek sorular sorar. Bebeğin veya çocuğun gelişimsel ve nörolojik muayenesi yapıldıktan sonra gerek görülürse bazı tesler, gelişim testleri, nörometabolik veya kimyasal testler, bilgisayarlı beyin aktivitesi kayıtlama (EEG) , sinir ve kaslarını ölçme (EMG) veya beyin görüntüleme (kafa ultrason, beyin MR veya BT) istenebilir.
Muayenenin ve istenmişse testlerin sonuçları ile aile ile tekrar görüşülüp belirtilerin bir sebebi olup olmadığı, varsa bir hastalık veya sendrom adı paylaşılır. En son olarak nasıl bir tedavi veya takip izleneceği aile ile paylaşılır.

Çocuk Nörolojisi doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul