Çocuk Kardiyolojisi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk Kardiyolojisi bölümü yenidoğan dönemindeki bebeğin kalbinden başlayarak, 18 yaşa kadar kadar olan bebek, çocuk ve ergenlerin kalp ve damar sağlığı ile ilgilenen tıp branşıdır.

Çocuk kardiyolojisi bölümü Pediatrik kardiyoloji olarak da bilinir. Kalp sağlığını tehdit eden hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibinden sorumlu olan bu bölümde ki doktorlar cerrahi operasyon yapmaz. Cerrahi operasyon gerektiren tedaviler, çocuk kalp ve damar cerrahisi bölümü tarafından gerçekleştirilir. Operasyon sonrası takipler ise yine çocuk kardiyolojisi doktorları tarafından yürütülür.

Her doğan 1000 bebekten yaklaşık olarak sekizinde doğuştan kalp hastalığı görülür. Dünya çapında ise görülen çocuk kalp hastalıklarının %30’u doğumsaldır. Hafif seyreden vakalar herhangi bir tedavi uygulanmadan iyileşebilirken orta şiddetli ya da ileri evredeki hastalıklar için takip ve tedavi gerekir.

Çocuk Kardiyolojisi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk kardiyolojisi bölümünün baktığı hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz;

-Doğumsal Kardiyolojik Hastalıklar

-Kalp karıncıkları arasında delik yani VSD (Ventriküler Septal Defekt)

-Pulmoner arter ve aort damarlarının yanlış karıncıktan çıkması (Büyük Arter Transpozisyonu) Fallot -Mor ya da mavi bebek hastalığı (Tetralojisi)

-Kalbin sağ ya da sol pompa sistemlerinden birinin gelişmemesi (Tek Ventrikül)

-Kalp kasının yetersiz gelişimi sonucunda meydana gelen ritim bozukluğu (Kardiyomiyopati)

-Kalp Aritmisi (ritim bozukluğu) ilaç tedavisi yeterli olurken, ileri evrelerde kalp pili tedavisi uygulanır.

-Edinsel Kardiyolojik Hastalıklar

-Üfürüm

-Baygınlık

-Göğüs Ağrısı

Çocuk Kardiyolojisi Bölümü Hangi Tedavileri Uygular?

Çocuk kalp hastalıkların tedavilerinde kullanılan yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

-Kalp Kateterizasyonu: İnce bir iğne yardımıyla kasık damarlarından kalbe kateter yerleştirilmesi işlemidir. Kalpte görülen deliklerin onarılması, damarlarda gelişen daralmaların tedavisi ya da kalp kapakçıklarının genişletilmesi gibi sağlık sorunlarında cerrahi operasyona gerek kalmadan müdahale yapılmasını sağlar. Aynı zamanda stent uygulaması ve damar bağlantılarının ayrılması gibi operasyonlarda da sık kullanılır.

-Anjiyo: Özellikle damar tıkanıklığı ya da kalp krizi geçirme riski bulunan hastalarda sık tercih edilen bir yöntemdir. Atardamarlardan ilerletilen ince tüpler ile tıkanık damarlar teşhis edilir ve stent uygulaması yapılır.

-Kalp Pili Uygulamaları: Ritim bozuklukları ya da kalp blokları gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılır. Elektrod doğrudan kalp içerisine, batarya ise karın ya da göğüs duvarı derisinin içine yerleştirilir. İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan vakalarda tercih edilir.

-İlaç Tedavisi

-Kardiyak Defibrilatörler: Kısaca ICD olarak da adlandırılır. Kalp atışları düzensiz ya da çok hızlı olan hastalarda tercih edilir. Uygulama olarak da kalp piline benzeyen bu cihaz, ilaç tedavisine yanıt vermeyen dirençli taşikardi vakalarında etkili sonuçlar vermektedir. ICD tedavisi ile kalp durduğunda yeniden çalışmaya başlamaktadır.

Çocuk Kardiyolojisi doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul