Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk gastroenteroloji, 0-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde sindirim sistemi, karaciğer ve safra yolları hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

Ayrıca bu bölüm doktorları gerek sağlıklı çocuklara gerekse beslenme desteği gerektiren çeşitli kronik hastalıklara sahip çocukların beslenmesi ve beslenme bozukluklarının tanı ve tedavisi ile de ilgilenir.

Gastroenteroloji, sindirim sistemini inceleyen, iç hastalıklarının yan bilim dalıdır. Bu bölümde çocuk hastalara, endoskopi ve gastroskopi işlemleri de yapılır. Bu işlemler sırasında gerekli görüldüğü durumlarda biyopsi yapılması da istenebilir.

Her hastalıkta olduğu gibi gastrolojik hastalıklarda da erken teşhis, oldukça önemlidir. Erken teşhis ile ilerde yaşanabilecek çok ciddi hastalıkların önüne geçilmesi sağlanabilir.

Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Bu bölüm doktorlarının incelediği hastalıkları sıralamak gerekirse;
-Direkt bilirübin yüksekliği ile giden safra yolu ve

-Karaciğer hastalıkları

-Ülser

-Pankreas hastalıkları

-Kronik ishal, emilim bozuklukları ve büyüyememe

-Safra kesesi hastalıkları

-Gaströzofageal reflü (reflü)

-Korozif özofajit

-Gastrit (akut ve kronik)

-Helicobacter pylori mikrobuna bağlı gastrit

-Dispepsi (hazımsızlık)

-Çölyak hastalığı

-Besin ve inek sütü alerjisi

-Kabızlık

-Kanlı dışkılama

-Büyüme geriliği ve kolit (ülseratif kolit, crohn hastalığı)

-Polip

-Sarılık ve hepatitler (hepatit b, c, d, e) otoimmün hepatit

-Wilson hastalığı

-Safra yolları ve safra kesesi hastalıkları

-Pankreas hastalıkları

-Besin alerjileri (inek sütü alerjisi)

-İştahsızlık

-Obezite

-Beslenme desteği (hastalığa özgü beslenme)

Çocuk Gastroenteroloji Bölümünde Tanı Ve Tedavi İçin Hangi İşlemler Uygulanır?

Tanı ve tedavi için aşağıda ki yöntemlerin biri ya da bir kaçı uygulanır;

-Tanısal endoskopi
-Özofagogastroduodenoskopi
-Rektosigmoidoskopi
-Kolonoskopi
-Tedaviye yönelik endoskopik işlemler
-Varislerin endoskopik olarak band ligasyonu
-Polipektomi
-Özofagus darlıklarına dilatasyon
-Perkütan endoskopik gastrostomi
-Karaciğer biyopsisi
-24 saatlik pH monitörizasyonu
-13C üre nefes test

Çocuk Gastroenterolojiye Hangi Bölüm Sevk Eder?

Çocuk gastroenteroloji bölümüne devlet hastanelerinde gitmek için çocuk hastalıkları doktorunun sevk etmesi gerekmektedir.

Çocuk Gastroenteroloji doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul