Çocuk Cerrahisi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk cerrahisi bölümü, doğumdan itibaren 16 yaşına kadar olan çocukların cerrahi girişim gerektiren hastalıklar için yapılan cerrahi müdahaleler, ameliyat sonrası müdahale ve bakım süreçleri ile ilgilenir.

Yetişkin genel cerrahiden farklı olarak çocuk hastalıkları üzerine uzmanlaşan bölüm doktorları yeni doğan ünitesi, yoğun bakım, onkoloji ve travma gibi pek çok bölüm ile birlikte çalışır.

Çocukluk çağında geçirilen cerrahi girişim, çocukların fizyolojisi ve psikolojisi göz önünde bulundurularak, gelişimine zarar vermeyecek şekilde çalışmak konusunda son derece hassas davranılması gereken bir bölümdür.

Çocuk Cerrahisi Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Çocuk cerrahisinin baktığı hastalıklar şunlardır;

-Yemek borusunun-midenin-ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması,
-Kalbin-bağırsakların bir kısmı veya tamamının dışarıda olması,
-Kol ve bacaklar, el ve parmaklarda rastlanan yapışıklık, eksiklik veya fazlalıklar,
-Kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar,
-Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması,
-Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler,
-Torbada ağrılı, kızarık şişlik,
-İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma,
-Sünnet,
-Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları veya taşlar,
-Göğüs kafesinde veya sırtta şekil bozuklukları,
-Boyunda eğrilik,
-Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler, guatr,
-Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen iyi huylu tümörler,
-Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere, kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi huylu tümörleri ve kanserleri,
– Karın içi iltihaplanmalar,
-Araç içi veya dışı trafik kazası,
-Yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler.

Çocuk Cerrahı Nasıl Olunur?

Çocuk cerrahı olmak için Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Pediatri dalında ihtisas yapmaya hak kazandıktan sonra dört yıllık ihtisas süresini tamamlayarak mesleki unvana hak kazanmak gerekir.

Çocuk Cerrahisi doktorlarını bulabilmek için aşağıdaki Doktor Bul sitemizden arama yapabilirsiniz.

doktor bul