Nöroloji Neye Bakar?

Nöroloji neye bakar, nörolojik hastalıklar ve reaksiyonları nelerdir gibi pek çok soru insanların kafasını zaman zaman kurcalamayı başarır.

Nöroloji, erişkin nöroloji ve pediatrik nöroloji olarak ikiye ayrılır. Hastanemizin Nöroloji bölümünde yoğun bakım için gerekli olan hastalıkların tedavi sonrası bakımında yoğun bakım, ayaktan ve yatarak tedavi uzmanları tarafından verilmektedir.

Beyin Damar Hastalıkları

Bu serebrovasküler hastalık, beyin kanaması ve serebrovasküler tıkanıklığı içerir. Genellikle felç olarak bilinen felç, beyindeki kan damarlarından biri tıkandığında meydana gelir, bu da beynin o bölümünün beslenmesini engeller ve çeşitli nörolojik semptomlar şeklinde kendini gösterebilir. Nörologlar, tıkanmış damarları ve etkilenen alanları belirlemek ve bunları doğrudan tedavi etmek için manyetik rezonans görüntüleme (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) kullanır. Nöroloji ne demek sorusunu merak edenler bu ve diğer hastalıklar ile bu kavramı daha iyi kavrayabilir.

Nöroloji Nedir?

Nöroloji Ne Demek?

Nöroloji Kulak Çınlaması

Nöroloji Doktoru

Nöroloji Çocuk Doktoru

Epilepsi

Halk arasında epilepsi veya  sara hastalığı gibi isimler şeklinde bilinen epilepsi, nörolojinin takip ettiği rahatsızlıklardan biridir. Epileptik nöbetlerin en yaygın şekli, kol ve bacakların istemsiz hareketleri, bilinç kaybı, ağızda köpüklenme ve idrar kaçırma ile karakterize jeneralize tonik-klonik nöbetlerdir. Elektroensefalografi (EEG), epilepsiyi izlemenin ve tedavi etmenin birincil yöntemidir. Epilepsi çocuklukta başlayabilir, ancak nadiren yetişkinlikte de başlayabilir. Erişkin dönemde ortaya çıkan nöbetler için bir nöroloğa danışılması ve  gerekli tetkiklerin yapılması önemlidir. MRG ve EEG yapılacak ilk testlerdir. Epilepsi tedavisi, antiepileptik ilaçlar kullanılarak bir nörolog tarafından  yapılır. Hastanemizde yetişkin ve çocuk elektroensefalografi tetkikleri, gerektiğinde uyku elektroensefalografi tetkikleri yapılmaktadır.

Baş Ağrısı

Baş ağrısı toplumumuzda en sık görülen şikayetlerden biridir. Migren veya gerilim tipi baş ağrıları, en sık görülen baş ağrısı türüdür. Tanı, hastanın semptomlarına ve baş ağrısının tipine bağlıdır. Bir nörolog baş ağrılarını teşhis eder ve tedavi eder.

Bunama

Bunama, genç yaşta unutkanlığın önde gelen nedenidir, ancak insan yaşam beklentisi arttıkça toplumda demans prevalansı artmaktadır. Alzheimer hastalığı, yaşlılarda bunamanın en sık nedenidir. Alzheimer hastalığının yanı sıra demans, beynin kan damarlarının yapısındaki bozukluklardan da kaynaklanabilir. Bu hastalıkların bakım ve tedavisi nörologlar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle nöroloji tedavisi kesinlikle aksatılmamalıdır.

İstanbul Nöroloji Doktorlarına aşağıda yer alan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

doktor bul