Göğüs Hastalıkları Bölümü

Göğüs hastalıkları bölümü doktorları, akciğer ve solunum sistemini etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi edilmesini sağlayan uzmanlardır.

Ana bilim dalı olarak hizmet veren Göğüs hastalıkları bölümü hastalıkları teşhis etmede ileri safha radyolojik görüntüleme tetkikleri ve laboratuvar testleri, difüzyon testi, solum fonksiyon laboratuvarında gerçekleştirilen zorlu vital kapasite testi gibi sayısız tekniği kullanmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bölümü Hastalıkları Nelerdir?

Göğüs hastalıkları bölümü doktorlarının teşhis ve tedavisini yaptığı hastalıklar nelerdir?

– Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

– Akciğer Kanseri

– Kronik Öksürükler

– Zatürre (Pnömoni)

– Akciğer Sönmesi

– Sarkoidoz

– Sigaraya Bağlı Hastalıklar

– Uyku Apnesi

– Plorezi (Zatülcenp)

– Bronşit

– Pnömotoraks

– Pulmoner Emboli (Akciğer Embolisi)

– Verem (Tüberküloz)

Akciğer Hastalıklarının Belirtileri

Akciğer hastalıklarının en önemli belirtisi ani başlayan şiddetli ve keskin göğüs ağrısıdır. Diğer belirtileri ise derin nefes alma, öksürük, nefes darlığı, hızlı ve kısa soluk alıp verme, kalp atışlarında hızlanma, huzursuzluk ve bitkinliktir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Olunur?

Göğüs hastalıkları uzmanı olmak için altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak, yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 50 puan almak, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olmak ve dört senelik göğüs hastalıkları öğrenimini tamamlamak ve mesleki unvana hak kazanmak.

Göğüs Hastalıkları Bölümünde Yapılan Testler

Göğüs Hastalıkları doktorları gerekli görmesi durumunda aşağıda ki testlerden bir ya da birkaçını isteyebilir. Göğüs hastalıkları bölümünde yapılan testler şunlardır;

– Solunum fonksiyon testi

– Göğüs ultrasonu

– CT taraması

– Lobektomi

– Göğüs floroskopi

– Bronkoskopi

– Pulmoner fonksiyon testi

– Nabız oksimetre testi

– PEF ölçümü

– Plevra biyopsisi

– EBUS

Göğüs Hastalıkları Bölümü doktorları bilgilerine ve doktor listesine aşağıda yer alan Doktor Bul linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

doktor bul