Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Diğer adı pediatri olan çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, doğumdan itibaren ergenliğe kadar geçen süre içerinde ki hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavileriyle ilgilenen bölümdür.

Bebeklerin doğumdan sonra ilk kontrolleri ile başlayarak 18 yaşına kadar doğumsal hastalıkları, aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişimi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü doktorlarınca takip edilir.

 

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü birçok hastalıkla ilgilenmektedir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün hastalıkları bölümü çocuklarla ilgili birçok farklı hastalıklarla ilgilenmesi gerektiği için yan dallara ayrılmıştır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün yandalları ve ilgilendiği hastalıklar ise şunlardır;

-Çocuklarda oluşan kalıtsal hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisiyle ilgilenir.(Çocuk Genetiği)

-Bebeklerin doğumdan itibaren ilk 28 günlük süreçte her türlü tetkik ve çocuklarda görülen hastalıkların erken teşhisini yapar.(Yeni Doğan)

-Bireyin ana rahminden 18 yaşına kadar kalbinde yaşanabilecek hastalıklarla ilgilenir.(Çocuk Kardiyoloji)

-Çocukların bağışıklık sistemleri ile ilgilenir.(Çocuk İmmünolojisi)

-Çocukların kas, sinir hastalıkları, omurilik, beyin ile ilgili oluşan hastalıkları ile ilgilenir.(Çocuk Nöroloji)

-Astım, alerjileri gibi hastalıkları araştıran bölümdür.(Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları)

-Çocukların değişen duyguların takip edilmesi ve bu konuda çocuklara gerekli tedavinin uygulanması.(Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı)

– Sindirim sistemi, genital hastalıklar, solunum sistemi, üroloji gibi alanlarda oluşan hastalıkların cerrahi müdahaleleri ile ilgilenir.(Çocuk Cerrahi)

-Bebeklikten ergenliğe kadar geçen süre içerisinde ki hormonal ve metabolik dengeleri ile ilgilenir. (Çocuk Endokrin)

-Çocukların kanda bulunan birçok hastalıklarının tespiti, tedavisi, takip edilmesi ile ilgilenen bölümdür.(Çocuk Hematoloji)

-18 yaşından küçük bireylerde oluşan kanser hastalıklarının tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgilenir.(Çocuk Onkoloji)

– Çocukların yemek borusu, bağırsak, mide, karaciğer, safra kesesi gibi organlarda oluşan hastalıklarla ilgilenir.(Çocuk Gastroloji)

-Üst sonulun yolları, alt solunum yolları, üriner bölge, sindirim sistemi, böbreklerde oluşan her türlü enfeksiyonların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgilenir.(Çocuk Enfeksiyon)

-Çocuklarda romatizmal hastalıklar, böbrek, çocuk üriner sistemleri hastalıklarını inceler.(Çocuk Nefroloji)