Böbrek Taşı Tedavisi

Ülkemizde yaygın bir sağlık sorunu olan böbrek taşı ortalama olarak 7 kişiden 1’inde görülmektedir.
Karının arka duvarını oluşturan kasların hemen önünde sağ ve solda bulunan böbreklerin görevi kandaki zararlı maddeleri filtre etmek ve idrar şeklinde atılmasını sağlamaktır. Ancak bazı nedenlerle kristallerin çözünürlüğünün azalması ve birikmesi sonucunda böbrek içinde yer alan odacık benzeri toplayıcı sistemlerde kristaller çökerek taş oluşumuna neden oluyor.

Böbrek Taşı Nedenleri

Böbrek taşının nedenleri şunlardır;
-İdrarda bulunan kristallerin çözünürlüğünün azalması ve birikmesi
-Sıvı tüketiminin azlığı
-Yüksek hayvansal protein alımı,
-Sodyum tüketiminin yüksek olması,
-Rafine şekerlerin çok kullanılması,
-Kahve ya da kakao tarzı gıdaların çok tüketilmesi

Böbrek Taşı Belirtileri

Böbrek taşı olan hastalarda en sık görülen belirtisi ağrıdır. Diğer belirtileri ise şunlardır;
-İdrar yaparken ağrı
-İdrarda kan
-Mide bulantısı ya da kusma
-Sık idrara çıkma
-Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu
-Ateş ve titreme

Böbrek Taşı Tanı Ve Tedavisi

Böbrek taşı hastalığında hastanın öyküsü ve fizik muayene ile birlikte, tespit edilen bulguları desteklemek ve tanıyı netleştirmek amacıyla üriner sistem grafisi ve ultrasonografi yapılabiliyor. Taşların niteliğinin tespit edilmesinde veya nedenlerinin araştırılmasında kan tetiklerine başvurulabiliyor. Çok küçük taşların tespiti veya ameliyat planlanan hastalarda böbrek anatomisinin görülebilmesi amacıyla kontrastsız Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekilebiliyor. Böbrek taşlarının tespiti ve idrar yollarının değerlendirilmesinde kullanılan başka bir yöntem da intravenöz piyelografide (IVP) dir.

Taşın büyüklüğü ve böbrek içindeki yerleşimine, taşa bağlı olan ağrısının şiddeti, taşın böbrekte herhangi bir hasara sebep olup olmaması ve böbrek fonksiyonlarını bozup bozmamasına göre tedavi belirleniyor. Taş hastalığının başlangıç ve acil (akut) safhasında tüm hastalar için benzer tedavi uygulanır. Başlangıç safhada hastalara, taşın kendiliğinden düşmesi beklenirken, sadece ağrı kesiciler ve su içmesi önerilir. Ancak ağrı çok şiddetliyse ve hasta su içemiyorsa hastaneye yatırılması gerekebilir. Taşın düşürülemediği durumlarda ise girişimsel tedavi yöntemleri tercih edilir.